Пятница, 23.02.2024, 19:16
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS

Cайт кафедры Технологии машиностроения НМетАУ

Форма входа
Мини-чат
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 61
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Доска объявлений

Главная » Доска объявлений (7)

Информация [7] Предложения по трудоустройству [0]

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Міжнародна науково-технічна конференція, що присвячена аналізу проблем та перспективам розвитку інформаційних технологій в металургії та машинобудуванні – ІТММ’2017, відбудеться 28 – 30 березня 2017 року на базі Національної металургійної академії України.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Системний аналіз і синтез процесів у металургії та машинобудуванні. 2. Інформаційні технології в процесах одержання матеріалів із заданими властивостями. 3. Математичне моделювання складних систем. 4. Інформаційне та програмне забезпечення процесів проектування. 5. Інтелектуальні інформаційно-управляючі системи. 6. Прогресивні інформаційні технології та організація сучасного виробництва. 7. Інформаційно-ресурсне забезпечення дистанційної освіти на засадах компетентнісного підходу. 8. Інноваційні підходи підвищення якості навчального процесу та питання антиплагіату.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова: Величко О.Г. – член-кореспондент НАНУ, д.т.н., професор, ректор НМетАУ (Дніпро, Україна) Заступник голови: Михальов О.І. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) Члени оргкомітету: Гасик М.І. – д.т.н., професор, академік НАН України (Дніпро, Україна) Камкіна Л.В. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) Петренко О.М. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) Власова Т.Є. – к.т.н., ст. науковий співробітник (Дніпро, Україна) Матвєєва М.О. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) Програмний комітет: Алпатов А.П. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) Архипов О.Є. – д.т.н., професор (Київ, Україна) Бахрушин В.Є. – д.ф.-м.н., професор (Запоріжжя, Україна) Бодянський Є.В. – д.т.н., професор (Харків, Україна) Гасик М.М. – д.т.н., професор (Гельсінкі, Фінляндія) Гнатушенко В.В. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) Гожий О.П. – д.т.н., доцент (Миколаїв, Україна) Зеленцов Д.Г. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) Корсун В.І. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) Малайчук В.П. – д.т.н, професор (Дніпро, Україна) Светличний Д.С. – д.т.н., професор (Краків, Польща) Скалозуб В.В. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) Сладковський О.В. – д.т.н., професор (Сілезія, Польща) Тогобицька Д.М. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) Секретар оргкомітету: Селівьорстова Т.В. – к.т.н., доцент (Дніпро, Україна)

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в конференції необхідно до 1 березня 2017 року надіслати на електронну адресу конференції: 1) текст доповіді, оформлений згідно з вимогами; 2) заявку на участь у конференції по наданій формі; 3) копію документу про оплату організаційного внеску. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції ІТММ’2017 випускаються в форматі електронного видання, яке буде розмішено на сайті конференції. Організаційний внесок розмірі 50 грн. сплачується згідно реквізитів. ПАТ «ПриватБанк». МФО банку: 3052299. Код ОКПО банку: 14360570. Рахунок отримувача: 29244825509100. Для поповнення карти 4149497814851723, Островська Катерина Юріївна, 2994411922.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Обсяг тез – одна повна сторінка тексту формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 12 кеглем з одинарним міжстроковим інтервалом. Параметри сторінки: абзац – 10 мм; поля 20 мм з усіх боків. Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. Одноосібні роботи студентів доповнюються сканованою копією рецензії-рекомендації наукового керівника (з його підписом, завіреним печаткою відділу кадрів). Необхідно вказати контакти керівника: телефон, e-mail, (без цих даних роботи студентів не будуть розглядатися). Оформлення заголовка тез 1. Назву доповіді друкувати по центру жирним шрифтом прописними буквами без абзацного відступу, крапку наприкінці заголовка не ставити. 2. Прізвища авторів друкувати через кому по центру сторінки жирним шрифтом без абзацного відступу, вказати науковий ступінь автора (наприклад, «Коваль А.А. к.т.н.») 3. Нижче вказати місце роботи авторів курсивом по центру без абзацного відступу, крапку наприкінці не ставити. Рисунки та таблиці набираються шрифтом Times New Roman, 12 кеглем з одинарним міжстроковим інтервалом. Рисунки, діаграми й таблиці створюються з використанням чорно- білої гами. Використання кольорів і заливань не допускається! Всі рисунки та таблиці повинні мати назву. Рисунок, назва рисунку розміщуються по центру без абзацного відступу. Назва таблиці розміщується по правому краю. Формули варто набирати за допомогою редактора формул MS Equation або MathType і нумерувати в круглих дужках (2). Список літератури має бути оформлений згідно діючих вимог, набирається шрифтом Times New Roman, 12 кеглем з одинарним міжстроковим інтервалом. Посилання в тексті на літературу подаються в прямих дужках [12]. Підрядкові примітки не допускаються. Тези з великою кількістю помилок, що не відповідають позначеним вище вимогам до збірника, не включаються й не повертаються. За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори доповідей.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В ІТММ’2017

Прізвище, ім’я, по батькові Учений ступінь, звання Тематичний напрямок Формат участі Місце роботи Посада Службова адреса, індекс Телефон, e-mail Необхідно забезпечити проживання так / ні

ФОРМАТ УЧАСТІ у міжнародній науково-технічної конференції ІТММ’2017

Пленарна доповідь: оргкомітетом запрошуються провідні фахівці в галузі застосування інформаційних технологій в металургії та машинобудуванні. Секційна доповідь: представляються результати закінчених наукових досліджень аспірантів, докторантів, молодих вчених, науковців. Стендова доповідь: представляються поточні результати досліджень молодих науковців та студентів, аспірантів, докторантів, молодих вчених, науковців. Паперовий постер або презентація на персональному ноутбуці або планшеті. За бажанням учасників розширені та доповнені тексти доповідей можуть бути опубліковані у вигляді наукових статей у окремих виданнях збірників наукових праць «Системні технології» та «Сучасні проблеми металургії», що входять до переліку фахових наукових видань МОНУ в галузі технічних наук, індексуються у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus p-ISSN: 1562-9945, p-ISSN: 1991-7848; публікується в «Українському реферативному журналі «Джерело». Для цього необхідно до зазначеного терміну – 1 березня 2017 року надати до оргкомітету конференції текст статті оформлений згідно «Правил оформлення тексту статті», що розміщені на сайтах видань збірників наукових праць «Системні технології» http://st.nmetau.edu.ua/ та «Сучасні проблеми металургії» http://spm.nmetau.edu.ua/. Публікація статті оплачується з розрахунку 70 гривень/сторінка. Для учасників конференції та осіб, що їх супроводжують передбачено ознайомлення з історичними та культурними пам’ятками міста. Адреса: ІТММ, кафедра Інформаційних технологій і систем, НМетАУ, пр. Гагаріна 4, м. Дніпро, 49005, Україна. Оргкомітет буде Вам вдячний за поширення цієї інформації серед колег та інших зацікавлених осіб. Із всіх питань звертатися в секретаріат конференції: Селівьорстова Тетяна Віталіївна тел. 097 685 45 25 Web-сторінка: http://nmetau.edu.ua/itmm e-mail: itmm@nmetau.edu.ua (При відправленні листа в графі «Тема» обов’язково вказати ІТММ_2017)

Информация | Просмотров: 387 | Дата: 02.02.2017 | Комментарии (0)

В понедельник(19.12.2011)преподавателям кафедры технологии машиностроения нужно сдать ВСЮ!!! информацию по темам для дипломных работ и места отработки практики их студентов
Информация | Просмотров: 953 | Дата: 15.12.2011 | Комментарии (0)

В понедельник, 16 мая, в 9-00 состоится заседание кафедры.
Информация | Просмотров: 882 | Дата: 12.05.2011 | Комментарии (0)

В понедельник, 14 марта в 9-00 состоится заседание кафедры.

Повестка дня:

1. О выполнении решений предыдущего заседания кафедры (заполнение индивидуальных журналов преподавателей, проведение агитационной компании).

2. Результаты взаимопосещения и проведения преподавателями открытых занятий.

3. Отчеты преподавателей о наличии материально-технического обеспечения лабораторных работ.

4. Разработка тестовых вопросов модульного контроля и экзаменнационных билетов на ОКР "бакалавр", "специалист", "магистр".

5. Разное. 

Информация | Просмотров: 1297 | Дата: 11.03.2011 | Комментарии (0)

В понедельник, 21.02.2011 в 9-00 в ауд. М711 состоится научный семинар кафедры технологии машиностроения.

Повестка дня:

1. Доклад д.т.н., профессора кафедры Ткаченко Э.А. на тему: "Приложение основных достижений механики деформированного тела в решении прикладных задач надежности технологического оборудования".

2. Организационные вопросы

Информация | Просмотров: 942 | Дата: 16.02.2011 | Комментарии (0)

В понедельник, 14.02 в 9-00 состоится заседание кафедры.

Повестка дня:

1) О проверке ведения документации на кафедре;

2) О проведении агитационной работы среди абитуриентов в школах и техникумах;

3) О разработке тестовых и экзаменнационных вопросов по дисциплинам кафедры;

4) Разное


Информация | Просмотров: 1063 | Дата: 10.02.2011 | Комментарии (0)

ОАО "ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД"
предоставляет УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ
студентам 4-5 курсов,
ОБУЧАЮЩИМСЯ НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ,
получить ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ
в Национальной металлургической академии Украины
по специальности - Технология машиностроения
Форма обучения дневная

ОАО "ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД"
ул. Щепкина, 53. Отдел кадров.
тел. 373-20-99 Матлахова Марина Георгиевна
тел. 373-20-70 Ханцель Татьяна Евгеньевна

Информация | Просмотров: 2816 | Дата: 01.02.2011 | Комментарии (0)

Поиск
Облако тэгов